REJESTRACJA DZIAŁALN.

Nasze biuro, jako jedyne w Grudziądzu, świadczy usługi dla osób fizycznych, które nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej, ale mają taki, bardziej lub mniej sprecyzowany, zamiar.

Osobom  takim, na oddzielnym, grupowym lub/i indywidualnym spotkaniu możemy:

· doradzić w sprawach związanych z wyborem formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (działalność jednoosobowa, czy spółka, a jeśli spółka, to jaka?)
· pomóc w wykonaniu podstawowych kalkulacji finansowych działalności gospodarczej (rachunek ekonomiczny, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, pozwalający na ustalenie  cen sprzedawanych usług lub towarów)
·  wypełnić Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), w tym również po uzgodnieniu z Klientem rodzajów działalności , jakie zamierza prowadzić, wyszukać w Polskiej Klasyfikacji Działalności aktualnych symboli poszczególnych rodzajów działalności (PKD)
· pomóc w przygotowaniu umowy spółki cywilnej, osobom planującym prowadzenie działalności w spółce oraz przygotować wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania spółki
· pomóc w zgłoszeniu działalności we wszystkich wymaganych prawem urzędach, instytucjach, inspekcjach (w Urzędzie Miejskim lub Gminy, Urzędzie Skarbowym, ZUS, PIP, PIS i innych)

Uwaga:
Wyżej wymienione usługi są bezpłatne dla osób, które po rozpoczęciu działalności gospodarczej zlecą naszemu biuru ich kompleksową  obsługę w zakresie rachunkowości.
W celu omówienia rodzaju i zakresu usług oraz szczegółów cennika, zapraszamy do osobistego kontaktu w dogodnym dla Państwa terminie lub prosimy o kontakt mailowy (rachunkowy@gmail.com) albo telefoniczny (602 381 049).