E-BIURO

Internet, techniczne środki łączności, elektroniczny podpis, bankowość elektroniczna, współpraca z pocztą i firmami kurierskimi oraz dostępna 24 godziny na dobę każdego dnia,  wrzutnia do przekazywania nam wszelkich dokumentów, pozwalają naszemu biuru i naszym Klientom,  na owocną współpracę, bez konieczności comiesięcznego, osobistego kontaktu. Współpracą taką zainteresowani są nie tylko Klienci, prowadzący działalność w innej miejscowości, niż ta w której znajduje się siedziba naszego biura, ale wszyscy, którzy cenią sobie czas i nie chcą go tracić na wykonywanie czysto kurierskiej pracy-dowozu dokumentów. Również Ci (prawie wszyscy), którzy prowadzą swoją działalność w Grudziądzu. Obsługą takich Klientów  zajmuje się nasze e-biuro.
Uruchomienie e-biura pozwala nam  także na rozszerzenie kręgu podmiotów zainteresowanych naszymi usługami. Przy pomocy e-biura świadczymy usługi na rzecz polskich podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w dowolnej miejscowości w Polsce, a nawet za granicą.  Dzięki elektronicznemu  podpisowi, osobisty kontakt  nie jest konieczny nawet przy zawieraniu umowy.
Po podpisaniu umowy w siedzibie naszego biura,  w siedzibie Klienta lub zdalnie, dalsza współpraca wygląda następująco:

1. Klient dostarcza dokumenty księgowe do naszego biura, najczęściej do wrzutni- czynnej codziennie 24 godz/dobę lub przesyłka kurierską lub tradycyjną pocztą lub , a inne dokumenty lub dane związane z usługą kadrowo-płacową i ZUS, także poprzez Internet lub inne techniczne środki łączności ;

2. Pracownicy naszego biura księgują dokumenty Klienta, przygotowują inne dokumenty związane z obsługą Klienta w siedzibie biura i przesyłają je, w zależności od właściwości, do ZUS, US czy Klienta także poprzez Internet lub inne techniczne środki łączności, a jeśli to z jakichś powodów jest niemożliwe, to informują Klienta o możliwości ich odbioru w biurze lub po uzgodnieniu z nim przesyłają je tradycyjną pocztą albo kurierem;

3. Wszelkie nieścisłości w dostarczanych nam dokumentach i niejasności wyjaśniane są też za pomocą poczty elektronicznej lub innych technicznych środków łączności.

Główną zaletą e-biura są oszczędności czasowe i finansowe naszych Klientów, które wynikają głównie z tego, że dokumenty księgowe można przekazać do biura w dowolnym czasie (tj. nie tylko w godzinach pracy biura), a wszelkie potrzebne dokumenty (podatkowe, ZUS oraz kadrowo-płacowe) trafiają bezpośrednio do Skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Klienta, archiwizując tym samym i dokumentując wykonaną usługę.
Jednocześnie informujemy, że każdy nasz Klient jest mile widziany w naszym biurze i może kontaktować się z nami osobiście  w każdej sprawie, w tym także może dostarczać dokumenty do biura i odbierać dane wynikowe osobiście.
W celu omówienia  szczegółów  pracy E-biura, zapraszamy do osobistego kontaktu w dogodnym dla Państwa terminie lub prosimy o kontakt mailowy (rachunkowy@gmail.com) albo telefoniczny (602 381 049).