KADRY/PŁACE/ZUS

Pracownicy naszego biura mają wysokie kwalifikacje i kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń oraz rozliczeń podatkowych i ZUS, właścicieli i pracowników firm.
Ich praca w tym zakresie, była niejednokrotnie kontrolowana przez inspektorów ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy  i Urzędu Skarbowego, co pozwala nam z pełną odpowiedzialnością za pozytywny efekt, zaproponować  poniższe usługi wszystkim pracodawcom i zleceniodawcom.

ZAKRES  USŁUG

·         prowadzenie ewidencji zatrudnienia
·         zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie teczek akt osobowych pracowników
·         przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
·         przygotowywanie innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (zmianami warunków zatrudnienia, ustaniem stosunku pracy itp.)
·         ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
·         wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
·         pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych
·         naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa i systemem wynagrodzeń, obowiązującym u pracodawcy i sporządzanie list płac
·         prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
·         przygotowywanie innych sprawozdań i raportów zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie
·         zgłaszanie pracodawcy i pracowników do ubezpieczeń  społecznych i zdrowotnych  w ZUS
·         sporządzanie i składanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
·         sporządzanie dla pracowników raportów RMUA
·         prowadzenie innych spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi (zasiłki , emerytury itp.)
·         sporządzanie  oświadczeń podatkowych PIT-2 i  PIT-12, informacji PIT-11 oraz deklaracji podatkowych PIT-4R

W celu omówienia rodzaju i zakresu usług  oraz szczegółów cennika, zapraszamy do osobistego kontaktu w dogodnym dla Państwa terminie lub prosimy o kontakt mailowy ( rachunkowy@gmail.com ) albo telefoniczny (602 381 049).