CENNIK

Ceny naszych usług zależą od wielu czynników, a w szczególności od:

 • zakresu świadczonych przez biuro usług
 • wyboru przez podatnika sposobu rozliczania się z podatku dochodowego
 • podlegania usług podatnika opodatkowaniem podatkiem VAT (bądź nie)
 • liczby dokumentów podlegających księgowaniu
 • liczby zatrudnianych przez podatnika pracowników lub osób, którym powierzono wykonywanie pracy na podstawie umów cywilno-prawnych
 • innych czynników, które mają wpływ na czasochłonność wykonywanych usług.

W poszczególnych zakresach świadczonych usług minimalne miesięczne ceny przedstawiają się następująco:

 1. prowadzenie ewidencji ryczałtowych – od 70 zł
 2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) – od 90 zł
  + 2,50 zł za wpis do PKPiR każdego dokumentu księgowego,
  + 20 zł za prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT i rozliczanie tego podatku (dotyczy tylko podatników VAT)
  + 30 zł za obsługę każdego pracownika lub zleceniobiorcy w zakresie usługi w  KADRY-PŁACE-ZUS

Za usługi dodatkowe (nie wyszczególnione w umowie, np. przygotowywanie dokumentów dla banków, urzędu statystycznego itp.) – 50 zł za każdą roboczogodzinę (liczba roboczogodzin nie może być większa, niż wstępnie określona podczas przyjęcia zlecenia).

Ceny usług przedstawione w tabelkach nie zawierają podatku VAT. Ostateczna cena usług jest wynikiem indywidualnych negocjacji z każdym z naszych Klientów.
Wynagrodzenie za nasze usługi naliczamy po wykonaniu pracy i dokumentujemy fakturami.
Preferujemy płatność przelewem na nasz rachunek bankowy wyszczególniony w fakturach.